Inredningen i klassrum kan påverka studieresultaten

Våra barn och ungdomar spenderar sina dagar i miljöer som kan vara mer eller mindre stimulerande och hälsosamma. Nu finns det studier som har kartlagt hur den fysiska miljön i skolor och förskolor kan påverka pedagogiken.

I praktiken så är det så att det finns vissa brister i svenska klassrum vad gäller inredning och design av rum. Det leder till svårigheter för lärare att utföra sina jobb och därmed till sämre resultat för studenterna.

Studenternas arbetsmiljö bör prioriteras

Ska man inreda klassrum med heltäckningsmattor och engagera barnen i att hålla ordning i rummen? Ja och ja. Det finns stora vinster med att inreda på ett sätt som är bra för de som vistas i rummet dagen lång.

På en förskola kan det till exempel finnas mening med att vissa rum får mjukare golv i form av heltäckningsmattor och kanske studsgolv. I en skola kan det också vara viktigt med material som trä för att öka trivsel och känslan av komfort i rummen.

Hur ska inredningen i klassrum se ut?

Inredningen måste vara lätt att hantera men också ergonomisk både för elever och lärare. Det här är ett område där det finns mycket att upptäcka och göra. Det bästa vore om lärare och elever med erfarenheten får vara med och förändra hur klassrum inreds så att de kan skapa en produktiv miljö där alla kan trivas.